Dobrodošli na O-kupi otok

Jedinstvena platforma za zajedničku promociju gastro-kulturnog nasljeđa, agrobioraznolikosti područja i potencijala
partnerskih LAG-ova.

CILJEVI PROJEKTA

 1. jačanja međuteritorijalne povezanosti srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka kroz zajedničku promociju gastro-kulturnog nasljeđa, agrobioraznolikosti područja i potencijala partnerskih LAG-ova.
 2. uspostava javnog proizvodno-edukativnog pogona Vrsnik (otok Hvar) s najvišim proizvodnim i higijenskim standardima namijenjenog zajedničkom korištenju svim otočnim dionicima.

AKTIVNOSTI PROJEKTA O-KUPI OTOK

 1. Kreiranje i izrada zajedničke web platforme.
 2. Terensko istraživanje gastro-kulturnog nasljeđa i agrobioraznolikosti područja partnerskih LAG-ova.
 3. Kreiranje dvojezične publikacije.
 4. Grafičko oblikovanje i tisak dvojezične publikacije.
 5. Studijsko putovanje na području LAG-a Brač.
 6. Studijsko putovanje na područje LAG-a 5.
 7. Studijsko putovanje na područje LAG-a Škoji.
 8. Rekonstrukcija proizvodno-edukativnog centra Vrisnik
 9. Opremanje proizvodno-edukativnog centra Vrisnik.
 10. Izrada Plana korištenja proizvodno-edukativnog pogona Vrisnik.
 11. Kreiranje edukativne društvene igre za djecu.
 12. Izrada i promocija društvene igre za djecu.
 13. Izrada foto i video dokumentacije.
 14. Priprema i izrada informativno-promidžbenih materijala.

NAJNOVIJE

Studijsko putovanje na područje LAG-a 5

Studijsko putovanje na područje LAG-a 5 provedeno je u sklopu projekta „O-kupi otok“ kojeg LAG Škoj, LAG Brač i LAG 5 finananciraju iz Mjere 19 – „LEADER – CLLD“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Sva događanja organizirana su u sklopu festivala Korčulanske pjatance.